KKG 2012: Laporan Dapatan Kajian Jenis Perniagaan Runcit

In response to a question, "cikgu, macam mana nak buat dapatan kajian?"........

Dapatan kajian ialah huraian-huraian yang 'menjawab' segala objektif-objektif kajian berikut:

a) mentakrif konsep dan menghurai jenis perniagaan runcit
b) menghuraikan kepentingan perniagaan pasar malam/pasar sari/pasar tengan malam dll di kawasan kajian
c) menghuraikan faktor yang mempengaruhi perniagaan pasar malam
d) menghuraikan kesan negatif perniagaan pasar malam
e) menghuraikan cadangan untuk mengurangkan kesan negatif perniagaan pasar malam
f) Menerapkan nilai atau unsur patriotisme seperti bersyukur, berbangga, bertanggungjawab, mencintai    alam sekitar, dalam dapatan kajian.

Laporan dapatan kajian mengandungi 5 bahagian, A hingga E :

A    Konsep dan Jenis Perniagaan Runcit di kawasan kajian
     
       * Takrifkan konsep perniagaan runcit dan jenis-jenisnya yang terdapat di kawasan kajian
       * Huraikan tentang jenis perniagaan runcit yang dikaji

B    Kepentingan perniagaan runcit (yang dikaji) di kawasan kajian (huraikan 4 kepentingan)
     
       * Menyediakan peluang pekerjaan
       * Meningkatkan taraf hidup/pendapatan
       * Memudahkan penduduk tempatan membeli barangan
       * Membolehkan penduduk tempatan memasarkan barangan jualan
       * Menyediakan barangan segar
       * Menjimatkan kos pengguna/peniaga

C    Faktor-faktor yang mempengaruhi perniagaan runcit di kawasan kajian (hurai 4 faktor)

       * Governan                                                      * Pertambahan penduduk
       * Buruh                                                            * Peningkatan taraf hidup
       * Modal                                                            * Darjah ketersampaian
       * Pasaran tempatan                                           * Peranan persatuan penduduk/JKKK
       * Infrastruktur                                                   *  Kesesuaian waktu berniaga

D   Kesan-kesan negatif perniagaan runcit (yang dikaji) di kawasan kajian (hurai 4 kesan)

      * Masalah sosial                                                           * Wabak penyakit
      * Persaingan dengan kedai runcit tempatan                  * Harga tanpa kawalan
      * Pencemaran                                                               * Barangan tidak berkualiti
      * Kesesakan lalu lintas                                                  * Pembaziran (masa/wang)

E   Cadangan mengurangkan kesan negatif perniagaan runcit di kawasan kajian (hurai 3 cadangan
      untuk kesan-kesan yang dipilih di bahagian D)

      * Kuat kuasa undang- undang
      * Peranan dan pemantauan PBT/persatuan penduduk
      * Pengawalan dan pengeluaran lesen
      * Pemeriksaan kesihatan kepada peniaga
      * Menyediakan kemudahan asas
      * Kempen kesedaran
      * Pengawalan harga
      * Wujudkan kawasan khas perniagaan runcit

   
Nilai atau unsur patriotisme hendaklah dihuraikan di setiap bahagian B hingga E


Comments

  1. Saya cadangkan huraian isikan dengan lebih teliti...terima kasih atas kerjasama anda...

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Kerja Kursus Geografi Tingkatan 3 2013: Konsep,Jenis, Kepentingan, Masalah & Cadangan kurangkan masalah Pengangkutan Awam

Kerja Kursus Geografi PMR 2012: Faktor-faktor Mempengaruhi perniagaan pasar malam

KKG 2012: Lampiran dan Rujukan